Zorunlu Deprem Sigortası

Deprem nedeniyle binanızda oluşacak hasarlara karşı geleceğinizi güvence altına almak için…

DASK Sigortası

DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu) kâr amacı gütmeyen ve işlerini sigorta tekniklerine uygun olarak gerçekleştirip yöneten bir kurumdur. Bu kurum 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir. DASK’ın denetimi ise Hazine Müsteşarlığı tarafından yapılır.

Ethica Sigorta olarak DASK poliçelerinin oluşturulması noktasında sizlere; hızlı, güvenli ve hep iletişimde kalarak yardımcı oluyoruz.

DASK Sigortası Nedir ?

DASK Sigortası en kısa tanımıyla: Deprem sonrasında oluşabilecek zararlara karşı yaptırılan sigortaya denir. 17 Ağustos 1999 depreminden sonra, ülkemizde zorunlu doğal afet sigortası kanunu ortaya çıkmıştır. Türkiye’nin deprem bölgesinde olması nedeni ile de deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiştir. DASK’ın asıl amacı deprem esnasında ya da deprem sonrasında meydana gelebilecek olası yangın, tsunami, yer kayması ve infilak gibi olayların sebep olabileceği maddi zararları, sigorta poliçesinde yer alan maddeler kapsamında nakit olarak karşılamaktır. Bu durumda binanın bir kısmı da zarar görse tamamı da zarar görse zarar karşılanır ve ödeme gerçekleştirilir. DASK’ın amaçlarını daha detaylı bir şekilde öğrenmek için aşağıdaki maddelere göz atabilirsiniz.

DASK’ın Amaçları Nelerdir?

DASK sigortasının zorunlu olarak yaptırılmasında aşağıdaki maddeler amaçlanır;

  1. Ülkemizdeki sağlıklı yapılaşmaya katkıda bulunmak.
  2. Bütün konutları depreme karşı güvence altına almak.
  3. Devletin, depremden kaynaklanan giderlerini azaltmak ve aynı zamanda oluşabilecek hasarlar için bir fon oluşturmak.
  4. Mali hasarların yükünü paylaşmak.
  5. Toplumumuzun genelindeki sigorta bilincinin gelişimine katkıda bulunmak.

DASK Zorunlu mu?

1999 Gölcük depreminden itibaren DASK bütün konutlar için zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizin deprem tehlikesi altında olduğu, güncel deprem haritaları incelendiği zaman da anlaşılmaktadır. Ülkemizin genelinde farklı tehlike derecelerine sahip fay hatları ve deprem alanları bulunmaktadır. Nüfusumuzun %98’i de bu bölgelerde yaşamına devam etmektedir. 1999 depreminde büyük hasarlar alan Marmara Bölgesi’nden sonra DASK, adres fark etmeksizin her konut için zorunlu hale getirilmiştir. Bu sayede tekrar edebilecek olası bir deprem sonrasında zarara uğrayan maddi hasarların tümü DASK tarafından karşılanır.

DASK Neye Göre Hesaplanır?

DASK prim hesaplama işlemi, online olarak hızlıca yapılabilir. DASK primleri üç kriter doğrultusunda belirlenir:

  1. Hasar sonrası ödenecek olan tazminat m2 x hasarın gerçekleştiği ilgili yılda DASK tarafından daha önce ilan edilmiş m2 maliyeti ile hesaplanır. Bu sebeple m2 bilgisinin doğru girilmesi son derece önemlidir.
  2. DASK deprem ve sonrasında oluşacak bina hasarlarını karşılamakta olup, eşyalarınızı da depreme karşı teminat almak isterseniz konut poliçelerimizi inceleyebilirsiniz.