Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ile SGK anlaşmalı özel hastane ve sağlık kuruluşlarında, tedavi fark ücretlerini Ünal Sigorta karşılar!

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası (TSS)

Tamamlayıcı sağlık sigortası, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) kapsamına girmeyen veya SGK’nın yalnızca bir kısım masrafları karşıladığı sağlık hizmetlerinden faydalanmak istediğinizde devreye giren bir sigorta türüdür.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Nedir?

Tamamlayıcı sağlık sigortası, Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı sigortalı durumdaki kişilerin SGK anlaşması bulunan özel hastanelerde muayene, tahlil ile tedavi hizmetlerini almalarını sağlayan bir sigorta çeşididir. Bu sigorta poliçesi ile kişiler ekstra herhangi bir ücret ödemeden muayene, tahlil veya tedavi yaptırabilmektedirler. Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olan kişiler özel hastanelerde yaptırdıkları tetkik, muayene ve tedaviler için devletin karşılamadığı ek ücreti ödemekle yükümlüdürler. Devlet destekli olan bir sigorta türü olan tamamlayıcı sağlık sigortası ile kişilerin ödemekle yükümlü oldukları bu ek ücret sigorta şirketleri tarafından ödenmekte, kişiye ekstra bir masraf yansıtılmamaktadır.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası Neleri Kapsar?

Tamamlayıcı sağlık sigortası tahliller, tetkikler, muayeneler, küçük cerrahi müdahaleler ile ayakta tedavi hizmetlerini karşılamaktadır. Bazı yatarak tedavi hizmetleri de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girmektedir. Bu kapsamda bulunan hizmetler oda, refakatçi, diyaliz, yemek ve buna benzer olan diğer tedavilerdir. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında bulunmayan belirli bazı durumlar vardır. Hangi durumların tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamına girip girmediği sigorta şirketlerine göre farklılık göstermektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırmak isteyen kişilerde bir hastalık bulunmakta ise mevcut olan hastalık tamamlayıcı sağlık sigortası teminatı kapsamı dışında kalmaktadır. Kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu sigortası aktif durumda değil ise tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı dışında kalmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamıyla ilgili sorulardan birisi “Tamamlayıcı sağlık sigortası ameliyatı karşılar mı?” olmaktadır. Tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamı içerisinde ayakta ve yatarak tedavi masrafları sigorta tarafından karşılanmaktadır. Ameliyatlar ile yatarak tedavi gerektiren tüm durumlar sigorta kapsamına dahildir. Kemoterapi ve radyoterapi gibi tedaviler de yine sigorta şirketleri tarafından karşılanmaktadır. Bu tedaviler için ekstra bir ücret ödenmemektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortasında yaşa bağlı olarak poliçe düzenlemeleri yapılmaktadır. 60 yaş üstü bireylerin sağlık sigortası yaptırabilmeleri birtakım yasalar ile belirlenmektedir. Aynı zamanda, bu kişilerin sigorta şirketleri tarafından belirlenen koşullara uymaları gerekmektedir. Sigorta şirketlerine göre sağlık sigortası üst yaş sınırı değişebilmektedir. 65 yaş üstü kişilere de tamamlayıcı sağlık sigortası yapan sigorta şirketleri bulunmaktadır. Ancak yaşa göre poliçe fiyatlarında artış görülmektedir. 65 yaş üstü tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında 65 yaş üstü kişilere düzenlenen poliçeler ile çocuklar için yapılan poliçeler farklılık göstermektedir. Çocuklar için tamamlayıcı sağlık sigortası almak isteyen kişiler, sigorta poliçelerini aile paketi poliçesi olarak oluşturabilmektedirler. Tamamlayıcı sağlık sigortası aile paketlerinde çeşitli kampanyalar bulunmaktadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortalarında kişinin ihtiyacına bağlı olarak ana poliçeye ek diş tedavisi, suni uzuv ve check-up gibi teminatlar eklenebilmektedir. Tamamlayıcı sağlık sigortası ana poliçeye eklenen ek teminatlarla diş tedavisini karşılamaktadır. Bu ek teminatlar sağlık poliçesine eklenen iki ana teminat ile hazırlanan sağlık hizmetleridir. Kişiler poliçeye eklenen diş paketlerini herhangi bir ekstra ücret ödemeksizin anlaşmalı tüm hastanelerde kullanabilmektedirler.